Longvida® kurkumin-extrakt minskar risken för inflammation och muskelskador

- Inga kommentarer

kurkumin

Intag av ett optimerat och biotillgängligt kurkumin-preparat minskade risken för symtom på biologisk muskelinflammation som kan uppstå efter träningsinducerad muskelskada.

Träningsinducerad muskelskada och ömhet/smärta i musklerna efter träningspass påverkar träningskapaciteten och dagliga aktiviteter i vardagen hos aktiva individer.

I februari 2016 utfördes en studie av forskare vid University of North Texas, USA om huruvida oralt intag av Longvida® kurkumin-extrakt kunde reducera biomarkörer för muskelinflammation och muskelskada.

Effekten av oralt intag av kurkumin-extrakt (Longvida® 400 mg/dag) undersöktes.

Forskarna ville både mäta biomarkörer för inflammation och den subjektiva upplevelsen i samband med inflammation och ömhet/smärta i musklerna.

Deltagarna fick antingen kurkumin-extrakt (400 mg/dag) eller placebo (rismjöl) två dagar före till och med fyra dagar efter träningsinducerad muskelskada.

Resultaten visade att kurkumin-gruppen fick 21–48 % mindre ökning av vissa markörer som ofta ökar i samband med symptom på muskelinflammation och/eller ömhet/smärta i musklerna. Detta jämfört med placebogruppen.

De observerade förbättringarna i biologisk inflammation kan tyda på förmåga till snabbare återhämtning och förbättrad funktionell kapacitet under påföljande träningspass.

Referens: Brian K. McFarlin, et.al. Reduced inflammatory and muscle damage biomarkers following oral supplementation with bioavailable curcumin. BBA Clinical, Volume 5, June 2016, Pages 72–78.

********************

Läs mer om Longvida:
http://www.longvida.com/research—news.html
Longvida Logo Outlined