Nitrat förbättrar omvandlingen av energi

- Inga kommentarer

Nitrat förbättrar omvandlingen av energi i mänskliga celler och minskar därigenom trötthet under träning.

 


Kostnitrat är en källa till kväveoxid (NO) när den normala vägen i kroppen är dysfunktionell eller otillräcklig.
Nitrat utsöndras från spottkörtlar till mun, som i närvaro av orala bakterier omvandlas till nitrit som i sin tur absorberas i cirkulationssystemet.

Detta nitrit finns sedan tillgängligt för att kväveoxid skall kunna produceras.

Kväveoxid är avgörande för den normala funktionen av kärlvidgning som kroppen kan styra på detta sätt.
Kväveoxid kan utvidga blodkärl och på så sätt skapa ett bättre blodflöde till de arbetande musklerna.

Mer syretransport till de arbetande musklerna betyder effektivare muskelarbete och energiproduktion vilket är avgörande vid utövande av uthållighetsidrott.
Utöver att kväveoxid har en kärlvidgande effekt har det också en effekt på den så viktiga elektrontransportkedjan genom att den förbättrar verkningsgraden för energiproduktonen inne i mitokondrierna.
Detta betyder att idrottaren kan göra samma arbete med en mindre syreförbrukning eller annorlunda uttryckt utföra ett större arbete med en given mängd syre.

Hoppas att vi ses under Vansbro Triathlon och andra tävlingar under 2017!
Hälsningar
Robert Westman
Produktchef Mighty Sport