Begreppen hypoton, isoton och hyperton i samband med vätska är begrepp som beskriver en vätskas osmolaritet, koncentration, av lösliga partiklar och sett ur det perspektiv som har betydelse när vi talar om hur snabbt magsäcken töms.

Hypoton

En hypoton vätskeblandning har lägre osmolaritet (lägre koncentration av lösliga partiklar) än blodet.

Är drycken hypoton så innehåller den mindre kolhydrater/salt än kroppens vätskor inklusive blod vilket borgar för att kroppen kommer ha lätt för att tömma magsäcken och tillgodogöra sig vätskan.

Isoton

En isoton vätskeblandning har samma osmolaritet som blodet.

Det innebär att dryckens kolhydrat och/eller saltinnehåll är detsamma som kroppens egna nivåer.

Dryckens osmolaritet är lika som i vår kropp och innehåller lika mycket salt som kroppens egna celler.

En sådan blandning transporterar inte extra vatten in i cellerna eller tömmer dem på vätska, förutsatt att din vätskenivå i kroppen är i balans.

En sådan dryck ger ett bra vätskeupptag och relativt snabb magsäckstömning om än något långsammare än en hypoton dryck.

Hyperton

En hyperton vätskeblandning har högre osmolaritet än blodet och innehåller mer kolhydrater/salt än kroppen.

En sådan vätska kommer stanna förhållandevis länge i magsäcken jämfört med en isoton eller hypoton blandning.


Maximera vätskeupptaget

Vill du maximera vätskeupptaget ska du välja en hypoton dryck före en isoton dryck.

Under ett lopp spelar dock flera faktorer än vätskeintag och vätskeupptag in: du behöver bland annat tänka på att få i dig tillräckligt med energi, och du vill helst inte dricka så mycket att du behöver kissa onödigt ofta


Vad gäller för Mighty Sport Elite Sportsdrink?

Vår rekommendation är att blanda 1 portion om 40 gram pulver (en struken skopa (medföljer)), med 5–7 dl vatten.

När du blandar Mighty Sport® ELITE™ Sportsdrink i 7 dl vatten får du en hypoton dryck.

Exempel:

  • Hypoton dryck: 1 skopa (40 g) i 7 dl vatten.
  • Isoton dryck: 1 skopa (40 g) i 5 dl vatten.